Laatst bijgewerkt op : 03/02/2024

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, Alles koel & The loo , Lw event renting, informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten.

Verzamelde informatie
1.1 Persoonlijke identificatiegegevens: Wij kunnen bepaalde persoonlijke identificatiegegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor onze diensten, zich abonneert op onze nieuwsbrief, of wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website.

1.2 Niet-persoonlijke identificatiegegevens: We kunnen ook niet-persoonlijke identificatiegegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, het type apparaat dat u gebruikt, de pagina’s die u bekijkt op onze website, de datum en tijd van uw bezoek, en andere technische informatie.

Gebruik van verzamelde informatie
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

2.1 Om onze diensten te leveren en te onderhouden: We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw account te beheren, om u toegang te verlenen tot onze diensten, om uw verzoeken te verwerken, en om contact met u op te nemen over uw account of over belangrijke updates.

2.2 Om onze website te verbeteren: We gebruiken niet-persoonlijke gegevens om het gebruiksgemak en de functionaliteit van onze website te verbeteren, om trends te analyseren, en om het algemene bezoekersgedrag op onze website te begrijpen.

2.3 Om marketingactiviteiten uit te voeren: We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie en updates te sturen over onze producten, diensten, aanbiedingen en promoties, tenzij u ervoor kiest om dergelijke communicatie niet te ontvangen.

Bescherming van uw informatie
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Delen van uw informatie
Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

4.1 Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden wanneer u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen.

4.2 Voor zakelijke doeleinden: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke partners, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en externe dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten.

4.3 Om te voldoen aan wet- en regelgeving: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces of om onze wettelijke rechten te beschermen.

Uw rechten
U heeft het recht om:

5.1 Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.

5.2 Verzoeken om correctie van eventuele onjuiste of onvolledige informatie die wij over u bewaren.

5.3 Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde omstandigheden.

5.4 Verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde omstandigheden.

Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u van een van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte datum bovenaan deze pagina herzien. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen en verbeteren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de manier waarop wij uw informatie verzamelen, gebruiken of delen, neem dan contact met ons op via het contact formulier

Bedankt voor het vertrouwen dat u stelt in Alles koel & The loo , Lw event renting