Laatst bijgewerkt op 03/02/2024

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Alles Koel, The Loo, LW-Event Renting (hierna “wij”, “ons” of “ons bedrijf”) en onze klanten (“u” of “de klant”).

1.2 Door gebruik te maken van onze diensten en producten, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

  1. Diensten en Producten

2.1 Wij bieden verhuur van koelapparatuur, sanitaire voorzieningen en evenementenbenodigdheden aan.

2.2 Onze diensten en producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden en beperkingen.

  1. Reserveringen en Boekingen

3.1 Alle reserveringen en boekingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging door ons bedrijf.

3.2 Annuleringen en wijzigingen in reserveringen kunnen onderhevig zijn aan annuleringskosten of andere voorwaarden. Deze worden bepaald volgens ons annuleringsbeleid.

  1. Gebruik van Materialen en Apparatuur

4.1 U bent verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig gebruik van alle gehuurde materialen en apparatuur.

4.2 Eventuele schade of verlies van gehuurde materialen en apparatuur kan leiden tot extra kosten en aansprakelijkheid, zoals bepaald in onze schaderegeling.

  1. Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

5.2 Bij te late betaling zijn wij gerechtigd om rente en incassokosten in rekening te brengen.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten en producten.

6.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

  1. Overmacht

7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, storing, of onderbreking van onze diensten als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of overheidsmaatregelen.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

  1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

9.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Wij zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.